Kilpailutoiminnassa huomioitava 1.6.2020 alkaen

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa
ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin siten, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien
rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
Aluehallintovirastot määräävät, että 50–500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja
opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta:
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf

Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjien tulee laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan
huomioiden tilaisuuksien ja tapahtumien osanottajamäärät, aikataulut ja tapahtumapaikat.
Valtioneuvoston antama 500 hengen kokoontumislinjaus on voimassa 30.7.2020 asti (AVI:n kielto 30.6.2020 asti).
Kokoontumisrajoituksen tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
Kaikissa tilanteissa tulee korostaa ohjeistuksien noudattamista ja riskiryhmien erityistä huomioimista.

Kilpailutoiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat
• Seurojen järjestämät kilpailut voidaan käynnistää ottaen huomioon kokoontumisrajoitus (500 henkilöä alueellisesti
rajatussa ulkotilassa) ja lisäksi seuraavat ohjeistukset
o Rajoitettu lajiohjelma
▪ Suunnitellaan lajiohjelmassa tarkkaan lajien ja sarjojen määrä. Otetaan huomioon toimitsijoiden määrä.
o Porrastettu aikataulu
▪ Kilpaillaan eri aikoihin eri sarjoissa esimerkiksi klo 17–18, seuraava sarja klo 18.15–19.15 jne.
▪ Porrastetaan kilpailut useammalle illalle/päivälle (selkeä tauko kilpailujen välillä).
▪ Järjestetään kilpailut samanaikaisesti useammalla kentällä.
o Tyhjät katsomot tai rajoitettu yleisömäärä (turvavälit)
o Muut kilpailun järjestämiseen liittyvät ohjeet
▪ Kilpailun järjestäjä tiedottaa ohjeet rajoituksista ja turvallisuusohjeista kilpailukutsussa.
▪ Kilpailunjärjestäjä valvoo, että kokoontumisrajoituksia ei rikota.
▪ Kilpailun järjestäjä ohjeistaa toimitsijat etukäteen toimimaan suositusten ja määräysten mukaisesti.
▪ Toimitsijat, jotka käsittelevät heittovälineitä, työkaluja ja laitteita (heittovälineet, lapiot, lanat, rimat, telineet jne.),
käyttävät käsineitä.
▪ Heittolajien suorituspaikoille kisajärjestäjien tulee huolehtia käsihuuhteen saatavuudesta.
▪ Toimitsijatehtäviin ei suositella osallistuvan riskiryhmään kuuluvia.

Liitteenä SUL:n ohje:
20_OHJEET JA SUOSITUKSET SUOMEN URHEILULIITON JÄSENSEUROILLE_200520

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn