Harjoitustoiminnassa huomioitava 1.6.2020 alkaen

20_OHJEET JA SUOSITUKSET SUOMEN URHEILULIITON JÄSENSEUROILLE_200520

Aluehallintovirastojen määräysten mukaisesti alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Kokoontumisrajoitus
on voimassa 30.6. asti ja tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Harjoitustoiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat
• Harjoitustoiminta toteutetaan huomioiden 50 henkilön kokoontumisrajoitus.
• Harjoitustoiminnassa toteutetaan seuraavia ohjeita
o Osallistutaan vain täysin terveenä ja oireettomana harjoituksiin.
o Huolehditaan ennen harjoituksia käsien pesusta ja muusta puhtaudesta. Käsihuuhdetta on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.
Vältetään kasvojen koskettelua.
o Porrastetaan ryhmien harjoitusaikoja.
o WC-tiloissa pestään kädet ennen ja jälkeen käyntiä. Ei käytetä urheilukentän pukutiloja.
o Toimitaan pääasiassa ulkona. Hyödynnetään harjoituspaikkoja monipuolisesti ja jaetaan ryhmät eri paikkoihin kentälle, maastoon ja muihin
sopiviin harjoituspaikkoihin. Käytetään omia välineitä tai huolehditaan välineiden desinfioinnista.
o Harjoitellaan samoissa ryhmissä saman ohjaajan tai valmentajan johdolla. Vältetään lähikontakteja.
o Huomioidaan hygieniaohjeet (käsien pesu, yskiminen, niistäminen, omat juomapullot ja pyyhkeet), etäisyydet ja omien välineiden käyttö.
o Kannustetaan ohjaajien ja valmentajien ohjeiden mukaisiin omatoimiharjoituksiin yhteisten harjoitusten ulkopuolella.
o Huolehditaan harjoituksen jälkeisestä käsien pesusta.
o Kannetaan yhteisesti vastuu kaikkien turvallisuudesta.

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn